Riedijkshaven


Betrokken partijen

Constructie adviseur:

Pieters Bouwtechniek

Opdrachtgever:

ERA Bouw BV, Zoetermeer

Architect:

Architecten werkgroep, bOb van Reeth, Antwerpen

Bouwkundig adviseur:

Pieters Bouwkunde

Installatie adviseur:

Nieuwenburg adviseurs, Rijswijk

Bouwmanagement:

ERA Bouw BV

Bouwfysica:

Adviesbureau Nieman

Hoofdaannemer:

ERA Bouw BV

Projectdata

Start ontwerp - Oplevering:

1999 - 2004

Omvang:

45500 m2 BVO

Locatie:

Dordrecht

Riedijkshaven betreft de ontwikkeling van een woon,-, werk- en zorgcomplex. Het bestaat uit 3 deelgebieden waarin een parkeergarage, bedrijfsruimtes, woningen en een kinderdagverblijf zijn opgenomen.

Het project is buitendijks gesitueerd, waardoor er rekening moest worden met een grote waterdruk als gevolg van het mogelijk onderlopen van de woonwijk. Het is tevens op gesaneerd gebied ontwikkeld. 

De parkeergarage heeft een gescheiden deel voor de bewoners en een deel dat toegankelijk is voor publiek. In de bouwmuren is de mogelijkheid opgenomen om de woningen in de toekomst onderling te koppelen om zodoende grotere woningen te creëren.

De hoog- en laagbouw zijn aan elkaar gekoppeld, tijdens het ontwerp van het complex diende rekening gehouden te worden met complexiteit in de zettingen tussen de hoogbouw en laagbouw. Voor de verbinding tussen de laagbouw en de hoogbouw is een specifiek detail ontwikkeld dat zettingen kan opvangen en daarnaast zijn waterdichtheid niet mag verliezen.