Werkgebieden

St.-Jan.jpg

Allround. Door jaren van vruchtbare samenwerking met architecten in binnen- en buitenland, projectontwikkelaars, aannemers, constructeurs, bouwfysici, installatieadviseurs en bouwkostenadviseurs hebben wij ons ontwikkeld als een kennisbedrijf in zowel de breedte als diepte.


Werkgebieden

Pieters Bouwkunde is werkzaam op het gebied van bouwkunde, projectmanagement, vastgoedmanagement, bouwregelgeving, contractmanagement en directievoering en toezicht.

Diensten

 • Bouwkunde
 • Technische tekenwerk in alle fasen van het project
 • Bestektekstservice volgens Stabu systematiek
 • Verzorgen aanvraagstukken Omgevingsvergunning
 • Vervaardigen ontruimings- en aanvalsplattegronden volgens NEN 1414
 • Inmeting en digitalisering van bestaande vastgoedobjecten

Projectmanagement

 • Planbeoordeling
 • Coördinatie voorbereidingswerkzaamheden
 • Investering- en bouwkostenbegrotingen 

Vastgoedmanagement

 • Duurzaamheidadvies voor vastgoedobjecten
 • Quickscan van vastgoedobjecten
 • Haalbaarheidsonderzoek
 • Opstellen van Programma van Eisen
 • Maken van splitsingstekeningen

Bouwregelgeving

 • Bouwbesluittoetsing en advisering vergunningstraject
 • Bouwbesluitberekeningen (EPC, daglicht en ventilatie)
 • Brandveiligheid

Contractmanagement

 • Selectie van partijen (adviseurs, aannemers)
 • Begeleiding van de aanbesteding
 • Contractering van partijen

Directievoering en toezicht

 • Het voeren van directie tijdens de bouwwerkzaamheden
 • Het houden van toezicht tijdens de bouwwerkzaamheden
 

Kwaliteit systeem certificaat 

Pieters Bouwkunde heeft het certificaat NEN-EN-ISO 9001:2008. Dit certificaat geeft aan dat wij voortdurend bezig zijn met het verbeteren van de kwaliteit van onze diensten en onze medewerkers.

Ga direct naar: Pieters’ projecten.