Disclaimer

Website

De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en naar beste weten met toestemming van de desbetreffende opdrachtgever en/of architect samengesteld. Pieters Bouwkunde draagt hiervoor geen aansprakelijkheid. Indien er content op www.pietersbouwkunde.nl wordt aangetroffen, die zonder toestemming blijkt te zijn geplaatst, zal Pieters Bouwkunde die op eerste verzoek verwijderen.

Copyright 2015 Pieters Bouwkunde
Website: Westdesign - www.westdesign.nl
Huisstijl: Lindsey Knoop
Teksten: Schrijfbij - www.schrijfbij.nl

E-mail

De per e-mail verzonden informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is onrechtmatig. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is zonder toestemming niet toegestaan. Pieters Bouwkunde sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit elektronische verzending.

This e-mail is intended exclusively for the addressee(s), and may not be passed on to, or made available for use by any person without permission other than the addressee(s). Pieters Bouwkunde rules out any and every liability resulting from any electronic transmission.

Google Analytics cookies

 Klik hier voor een opt - out van Google Analytics op deze website