Stikstoffabriek Zuidbroek


Betrokken partijen

Opdrachtgever:

Fluor Corporation Nederland NV

Architect:

Wieman Architecten ism Pieters Bouwkunde

Bouwkundig adviseur:

Pieters Bouwkunde

Projectdata

Start ontwerp - Oplevering:

2015 - 2018

Locatie:

Zuidbroek

Beeldmateriaal:

Pieters Bouwkunde

Gasunie Transport Services laat een enorme stikstoffabriek bouwen in Zuidbroek. De bouw van de fabriek is een gevolg van de teruglopende aardgasproductie in Groningen. Om te zorgen dat de Gasunie toch voldoende gas kan leveren, moet geïmporteerd aardgas geschikt worden gemaakt voor gebruik in het Nederlandse gasnet. Dat kan straks in de nieuwe fabriek.

Het nieuwe complex bestaat uit 22 gebouwen ten behoeve van huisvesting van het proces en bijbehorende ondersteunende functies. De gebouwen vormen zich naar de te plaatsen installaties. Hierdoor is het complex erg heterogeen van vorm. Door een uitgekiende landschappelijke inpassing en een heldere materialisering ontstaat echter een eenduidig beeld. De nieuwbouw komt naast de bestaande stikstoffabriek van de Gasunie in Zuidbroek. De capaciteit van die fabriek wordt hiermee ongeveer tien keer zo groot.

In nauwe samenwerking met Wieman Architecten legde Pieters Bouwkunde de materialisering vast. Ook verzorgde zij de uitwerking van het bouwkundig Voorlopig Ontwerp.