NedTrain


Betrokken partijen

Constructie adviseur:

Pieters Bouwtechniek

Opdrachtgever:

Strukton Worksphere BV

Architect:

RHDHV Architecture

Bouwkundig adviseur:

Pieters Bouwkunde

Hoofdaannemer:

Strukton

BIM coordinatie:

Strukton

Projectdata

Start ontwerp - Oplevering:

2016 - 2018

Omvang:

5300 m2 BVO

Locatie:

Leidschendam

Binnen NS zijn de afdelingen Service, Onderhoud en Modernisering verantwoordelijk voor het onderhoud van de treinen. Voorheen was dit NedTrain. Op de locatie in Leidschendam werken zo'n 250 mensen aan de treinen.

Met de komst van de 118 nieuwe sprinters had het onderhoudsbedrijf Leidschendam niet genoeg capaciteit en ruimte om het onderhoud aan de treinen uit te kunnen voeren. Daarom werd locatie Leidschendam flink uitgebreid om de nieuwe sprinters te kunnen onderhouden.

Pieters Bouwtechniek is als hoofdconstructeur en coördinerend constructeur betrokken geweest bij het ontwerpen en uitwerken van het sloopplan en de technische begeleiding van de sloopwerkzaamheden en heeft vanuit deze rol de deelconstructeurs voor de onderbouw (palenplan en beton) en de hoofddraagconstructie (staalconstructie) de onderlinge afstemming gecoördineerd en inhoudelijk gecontroleerd namens de opdrachtgever. Tevens was Pieters Bouwtechniek het aanspreekpunt namens het bouwteam richting Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Den Haag.

Pieters Bouwkunde verzorgde de bouwkundige uitwerking.