Datacenter AM 1.3 Amsterdam


Betrokken partijen

Constructie adviseur:

Pieters Bouwtechniek

Opdrachtgever:

Equinix

Architect:

Galis Architektenburo BNA

Bouwkundig adviseur:

Pieters Bouwkunde

Installatie adviseur:

Unica Fastcom

Bouwmanagement:

BBTH

Hoofdaannemer:

Unica Fastcom

Coördinerend adviseur:

Pieters Bouwtechniek

Projectdata

Start ontwerp - Oplevering:

2015 - 2017

Omvang:

3260 m2 BVO

Locatie:

Amsterdam

Beeldmateriaal:

Pieters Bouwkunde

Datacenter AM 1.3 is een uitbreiding van Datacenter AM 1. De huidige kantoorvleugel rechts van de hoofdentree is getransformeerd tot techniekruimte. Tegen deze vleugel is een uitbreiding van de bestaande AM 1 locatie gerealiseerd. De uitbreiding bestaat voor het grootste deel uit twee verdiepingen onbemande datazalen. Op de begane grond aan de noordzijde zijn de ruimten met noodstroomgeneratoren opgenomen. De koelinstallaties zijn op het dak geplaatst.

Het bouwblok van de uitbreiding is hoger dan het bestaande complex en voegt zich tussen de hogere massa’s van de belendende gebouwen. De uitbreiding vormt een afsluiting van het terrein en geeft een begeleiding naar de hoofdentree. Uitgangspunt voor ontwerp en materialisering is de in 2011 gerealiseerde uitbreiding van technische ruimten.

Een plint is opgenomen die lijnt met de begane grondpuien van de naastliggende bestaande gevels: hoog, aansluitend op de hoofdentree en laag, aansluitend op de zuidgevel. De plint biedt plaats aan entreedeuren en vluchtdeuren en is te openen voor het verhuizen van generatoren. Boven de plint is een lichtbruine lamellengevel geplaatst voor de donkere massa van het datagebouw, en doorgetrokken tot boven de op het dak geplaatste koelinstallaties. Achter de lamellengevel zijn ventilatieroosters, HWA’s, luchtbehandelingskanalen en dakinstallaties geplaatst.

Ter plaatse van het trappenhuis is enige daglichttoetreding achter de lamellen opgenomen. De gesloten gevels krijgen door de lamellengevels een openheid en levendigheid door lichtval en schaduwwerking. Door de verdekte zichtbaarheid van dakinstallaties achter het lamellenscherm wordt het technische karakter van het datacentrum getoond. Bij de hoofdentree zijn de puien achter het lamellenscherm afwijkend afgewerkt in blank geanodiseerd aluminium. 

Vanaf de omgevingsvergunning tot en met de uitvoering is de bouwkundige uitwerking door Pieters Bouwkunde verzorgd, en de constructieve uitwerking door Pieters Bouwtechniek.

Uitdaging daarbij was het integreren van de installatiedelen in het Revimodel. Door intensieve samenwerking met de opdrachtgever zijn de installatiedelen uiteindelijk optimaal geïntegreerd.