Paul Rijpstra

Onvoorwaardelijk. Bij wijze van spreken 24 uur per dag. Zo volledig kunnen opdrachtgevers op ir. P. (Paul) Rijpstra vertrouwen. Sinds 2003 is hij directeur van de vestigingen Amsterdam en Zwolle en sinds 2004 partner. Via zijn persoon wordt deskundigheid van Pieters Bouwtechniek beschikbaar gesteld, zo zegt hij zelf. Hij biedt een totaaladvies, zorgt voor diepgang en stelt zich op als vertrouweling van de opdrachtgever. Samen met Simon Snoek stuurt hij ook Pieters Bouwkunde aan. Vanaf juli 2018 is Paul toegetreden als algemeen directeur van Pieters Bouwtechniek.

Invloed kunnen uitoefenen binnen het project, dat is pas interessant, vindt Paul. Constructieadvies is niet zomaar een ‘kunstje’ dat je op elke hoek van de straat kunt kopen. En dat wordt soms helaas wel gedacht. Als leidinggevende heeft hij een missie: de waardering van het vak naar een hoger niveau brengen.

Pauls expertise ligt bij omvangrijke projecten met een stapeling van functies. Zowel in het hoofdontwerp als in de complete organisatie eromheen. Hij is een denker op hoofdlijnen. Deze eigenschap helpt hem om het overzicht te behouden bij grote, complexe projecten, zoals het nieuwe stadscentrum van Almere of de nieuwe zuivelfabriek voor Danone in Haps.

Zijn motto: er is altijd een oplossing. Problemen zijn alleen groot als je nog niet bent begonnen met de uitwerking ervan. Dus: aan de slag!

prijpstra@pieters.net www.linkedin.com

Terug naar het directie overzicht